25 okt. 2012

Res murarna igen!

Liten uppdatering till EU-posterna. En av de värderade kommentatorerna tar i sin uppräkning av bristerna i EU-samarbetet upp "den mur" som byggts upp mot invandring från icke-EU länder.

Sedan 2009 har visumtvånget för de s.k. "Western Balkan Countries" successivt eliminerats och gäller numer i stort sett enbart Kosovo. Åtgärderna har setts som en av de viktigaste för att tillämpa det s.k. "europeiska perspektivet" i dessa länder med det långsiktiga syftet till integration i Unionen. (Slovenien är full medlem av EU och räknas naturligtvis inte till denna grupp. Som officiellt kandidatland har även Kroatien speciella regler.)

Emellertid är Sverige, tillsammans med några andra länder, ledande kraft i försök att begränsa eller reglera visumfriheten. Enligt svensk uppfattning har den missbrukats på så sätt att människor fritt reser in i Sverige och sedan, på olika grunder ansöker om asyl. I huvudsak förefaller det vara roma och albaner som utnyttjar denna möjlighet.

Snacka om att "bygga upp  murar." Här ligger Sverige alltså i framkanten på ansträngningarna att återupprätta en mur som redan rivits. Kanske finns det ett reellt problem här - Billström vill tydligen att resurserna skall läggas ner på att ta emot syrier i stället. Men fallet ger en blixtbelysning av det hyckleri som det innebär att i första hand anklaga EU för att bygga upp murar. Den svenska opinionen, inklusive politiker, journalister och bloggare, skulle må bra av att sopa rent framför sin egen trädgårdsgrind först.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar