22 jan. 2013

Trumpeterstråle

11 euroländer vill införa en skatt på finansiella transaktioner (en s.k. Tobinskatt). Sverige och UK har tidigare hotat att inlägga veto mot detta men Anders Borg har nu ändrat sig så till vida att han inte tänker stoppa skatten. UK, Tjeckien och Malta lägger ner sina röster. Borg motiverar att han "ger grönt ljus" med den komplicerade inrikespolitiska situationen i Tyskland och Frankrike - han vill inte trassla till det för Merkel och Hollande. Måste kännas skönt för dem.

Dock tro inte att det svenska lejonet avstår från att ryta. Tillsammans med 5 andra länder har man gjort ett gemensamt uttalande där man påpekar vikten av att de länder som inte är med ändå får vara med och påverka processen.

I fjärde akten av Peer Gynt uppträder svensken Trumpeterstråle tillsammans med Master Cotton, Monsieur Ballon och herr v. Eberknopf. Svensken har ingen lust att följa med dem på deras erövringståg men besinnar sig till slut och säger för sig själv:

Jeg får vel følge dem på færden,
– men protesterer for alverden –!
 
(går efter)  står det sedan i scenhänvisningarna.

Om Dramaten någonsin sätter upp Peer Gynt igen så har man en given Trumpeterstråle i Anders Borg.

Jämnstruken jämlikhet (2)

Vid närmare eftertanke inser jag att Maria Arnholm måste ha blivit felciterad.  Rimligtvis sade hon väl ungefär så här: "Jag är mycket glad för att jag har fått den här möjligheten att engagera mig i dessa frågor eftersom jag är mycket upprörd över att det fortfarande inte är mer jämställt i näringslivet. Eftersom problematiken just nu är högaktuell i EU skall jag omedelbart söka kontakt med andra medlemsländer som, liksom jag, kan ha reservationer mot det liggande förslaget. Tillsammans kanske vi kan arbeta fram en lösning som passar alla. Jag är glad att den bristande jämställdheten kommit upp på agendan inte bara i Sverige utan i hela Europa - det bådar gott för möjligheterna att komma någon vart."

Man kan aldrig lita på massmedia.

21 jan. 2013

Jämnstruken jämlikhet

Sverige har fått en ny "jämställdhetsminister". Hon har tydligen litet svartjobb och annat i bakgrunden men i motsats till sina föregångare som fick kicken nästan innan de tillträtt verkar hon klara sig helskinnad. Nåja, det blir väl svårt att hitta någon helvit.  Mera bekymrad blir jag över hennes inställning till EU-förslaget om könskvotering till bolagsstyrelser där Sverige som vanligt agerar bromskloss. Man må tycka vad man vill om förslaget men när Maria Arnholm säger att hon "är mycket upprörd över att det fortfarande inte är mer jämställt i näringslivet"  men samtidigt tycker att förslaget inte är bra och att Sverige skall rösta nej. Något alternativ som skulle kunna göra henne mindre upprörd presenterar hon inte.

Slutklämmen i intervjun bekräftar att hon som lydig lojalist har sitt fokus helt klart:

Intervjuaren: Har du några frågor som du tycker är viktiga att driva på EU-nivå?
– Det har jag faktiskt inte tänkt på, säger Maria Arnholm.

Nej, det hade jag inte heller väntat mig. Kanske lika bra att Sverige inte krånglar till samarbetet för ökad jämlikhet.

19 jan. 2013

När min vandringsfärd är över...

Cacka Israelsson har lämnat in och han och hans trogne gamle vän vilar väl på gröna ängars klöver.

De flesta av er vet väl inte vad jag talar om men ni får tro mig på mitt ord.

(Ser just att även en framträdande representant för en yngre generation uppmärksammat detta. Följer ni båda våra länkar blir det stereo liksom.)

9 jan. 2013

I Gustav II Adolfs efterföljd

I DN:s nätupplaga 6/1  finns en artikel med den litet kryptiska rubriken Tyska brunkolsdemonstranter hoppas på Sverige. I artikeln möter vi prästen Mattias Berndt som leder en demonstration mot svenska Vattenfall från byarna Atterwasch, Grabko och Kerkwitz.  Dessa byar kommer enligt planerna att raderas ut pga av Vattenfalls brunkolsbrytning i dagbrott. Andra byar i området har redan försvunnit.

Som vanligt i dagspressen missar artikeln en del väsentliga aspekter. Byarna i fråga ligger i Lausitzområdet vid polska gränsen. De berörda byarna befolkas till en del av en slavisk folkspillra kallad sorber  och de sorbiska områdena är officiellt tvåspråkiga. Enligt den här artikeln finns ca 60 000 sorber varav kanske hälften använder sitt nationalspråk.

Under 30-åriga kriget härjades området av svenskarna och många tusen människor mördades. Kyrkan, där Mattias Berndt arbetar, totalförstördes. Flera byar totaförstördes.

Det är alltså i dessa spår som Vattenfall marscherar. På något sätt är det väl "humanare" än under 30-åriga kriget - man skjuter inte innevånarna utan ger dem ersättningsbostäder på andra orter och nöjer sig med att bränna ner deras byar. Att man dessutom gräver upp och främjar ett av de miljöskadligaste bränslen som finns tillkommer naturligtvis också. Men dessutom bidrar man ju aktivt till att förstöra en redan hotad minoritet och utrota ett europeiskt minoritetsspråk som talats i över tusen år. Vad är detta om inte etnisk rensning?

 Jag har skrivit om detta två gånger tidigare med fokus på Vattenfalls f.d. v.d. Lars G. Josefsson. Denne fick sparken, med ett avgångsvederlag på 12 miljoner kronor, inte på grund av hans härjningståg i Tyskland utan p.g.a. ekonomiska äventyrligheter. Jag upprepar emellertid gärna vad jag skrev  i mars 2011 i inlägget Josefsson, Josefsson varför gjorde du oss detta?:
Svenskt och internationellt rättsväsen bör undersöka om Josefsson gjort sig skyldig inte bara till ekonomiska äventyrligheter utan till brott mot internationella konventioner och mänskliga rättigheter i Tyskland och Polen

Redan i november 2009 skrev jag ett inlägg om Vattenfall och Josefsson  bl.a. baserad på en intressant artikel i tidskriften ETC. Den finns tydligen inte längre på nätet vilket ju är en sorglig historia i sig. Den riksdagsmotion från ledamöter från 5  olika partier varav 3 från vad som senare blev alliansen har jag heller inte kunnat återfinna. Frågan om brunkolsbrytning i Tyskland har emellertid varit uppe även på senare tid men då koncentrerar man sig helt på sådan brytning kan vara förenlig med miljöansvaret.

Och den frågan har man ju all rätt att ställa sig. Men att ett svenskt statsägt företag  av rent vinstintresse uppför sig om under 30-åriga kriget borde kanske också uppmärksammas.

Vattenfalls uppgift skall vara att försörja svenska konsumenter med miljövänlig el och energi till rimliga priser och ingenting annat

8 jan. 2013

Var annars?


Det tog en lång stund innan innebörden av ovanstående notis i dagens Metro stod klar för mig. Eftersom jag bor i ett katolskt land där man inte tar religionen så högtidligt som i det sekulära Sverige var min första reaktion att om man nu skall sjunga psalmer och läsa bibelord är väl en kyrka en väl lämpad plats. Hade eleverna däremot exempelvis rusat in på nattklubben "Debaser", ockuperat scenen och vrålat ut "Bereden väg för Herren" för en publik i spänd förväntan på svordomar och könsord från någon kurdisk komiker eller en sång genom näsan från "Darin" eller "Miss Lee" - ja då kunde kanske ett ingripande ha varit på sin plats. Men i en kyrka...

Ja, men så trillade poletten ned. Jag försökte känna mig kränkt men orkade inte riktigt.

5 jan. 2013

Låt oss bli socialare!


"Låt den gamla politiska bloggosfären dö i frid" skriver en berömd bloggare och påpekar att en blogg inte är speciellt "social" . Bloggaren blir "oemotsagd från början till slut" och det blir inget vidare "kollektivt skapande." Inte heller har man tid att blogga och så finns det ju andra sätt att "konversera helt enkelt", främst då Twitter och Facebook.

Han har naturligtvis alldeles rätt. I dagens läge behövs det knappt ens 124 tecken för att analysera en politisk fråga och formulera ett ställningstagande som kan förstås av den breda publiken. Det enda viktiga (och riktiga) är ju vad jag tycker. Att läsa långrandiga analyser kanske med referat och citat, redogörelser för vad andra har sagt och sådant skräp blir ju dessutom otroligt tråkigt och förvillar en bara när man samtidigt sitter och spelar WoW eller Mindcraft.

Så här skall det se ut:

Politisk kannstöpare @ekonomiskpolitiksomdenskallvara
Reinfeldt är dum.#sofistikeradpolitiskanalys


  Bezzervizzer @jagharttvåtusenåttahundraförtiåttaföljarepåtwitter
 @ekonomiskpolitiksomdenskallvara Det är han inte alls!#sofistikeradpolitiskanalys#hejareinfeldtduärbäst


Politisk kannstöpare @ekonomiskpolitiksomdenskallvara
@agharttvåtusenåttahundraförtiåttaföljarepåtwitter Det vet väl inte du nåt om din högerxtremist#sofistikeradpolitiskanalys#hejareinfeldtduärbäst


 Bezzervizzer @agharttvåtusenåttahundraförtiåttaföljarepåtwitter
@ekonomiskpolitiksomdenskava I varje fall mer än du du är väl kommunist av alt att dömma#sofistikeradpolitiskanalys#hejareinfeldtduärbäst#nermedeu


Deephead @ pipipartiet
I varje fall mer än du du är väl kommunist också av allt att dömma#sofistikeradpolitiskanalys#hejareinfeldtduärbästt#nermedeu
Retweeted by DeepheadHär har alltså skribenterna med några få tecken kunnat visa att den nuvarande ekonomiska politiken möjligtvis är missriktad och kan få drastiska och negativa konsekvenser i nuvarande konjunkturläge men att den å andra sidan kanske är precis vad ekonomin behöver just nu med tanke på den internationella ekonomiska krisen. Budskapet har dessutom spridits i vida läsarkretar och politiska partier. Under den tid som läsningen tagits har läsaren lyckats skjuta ihjäl 168 zombies (mer än en z. per tecken!)  Hen (får vi väl skriva i just det här sammanhanget) har också möjlighet att deltaga i det kollektiva skapandet med 124 alldeles egna tecken.

Brave New World om jag säger så.


3 jan. 2013

Wåga wägra Wagner

För andra året i rad anförde Franz Welser-Möst Wiener Philharmoniker i den traditionella nyårskonserten från Wiener Musikverein.  Vi trodde nog att konserten, efter fjolårets pyramidala succé, skulle få ljum kritik. F.f.g framfördes Wagner och senare även Verdi, givetvis med anledning av jubileumsåren. Någon musik av Strauß d.y. kom inte förrän ungefär i mitten av föreställningen och inget av de berömda hitnumren spelades (med undantag för An der schönen... som traditionellt extranummer).

Emellertid var det hela ganska fiffigt gjort och både Die Presse och Der Standard (DE) var ganska vördnadsfulla. Den mera specialiserade musikpressen har vi ännu inte läst.

Frågan är nu: var det nödvändigt att dra in Wagner i det hela? Det som spelades var en overtyr från