22 jan. 2013

Jämnstruken jämlikhet (2)

Vid närmare eftertanke inser jag att Maria Arnholm måste ha blivit felciterad.  Rimligtvis sade hon väl ungefär så här: "Jag är mycket glad för att jag har fått den här möjligheten att engagera mig i dessa frågor eftersom jag är mycket upprörd över att det fortfarande inte är mer jämställt i näringslivet. Eftersom problematiken just nu är högaktuell i EU skall jag omedelbart söka kontakt med andra medlemsländer som, liksom jag, kan ha reservationer mot det liggande förslaget. Tillsammans kanske vi kan arbeta fram en lösning som passar alla. Jag är glad att den bristande jämställdheten kommit upp på agendan inte bara i Sverige utan i hela Europa - det bådar gott för möjligheterna att komma någon vart."

Man kan aldrig lita på massmedia.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar