28 sep. 2012

Traktat om toleransen

I en understreckare i Sv.D  (får dom vara kvar efter kulturrevolutionen?) skriver vår vän och bloggarkollega Håkan Lindgren om tolerans  med utgångspunkt från ett föredrag av en rumänsk författare om "Tolerance and the intolerable."  Föredragshållaren talar om en betydelseförskjutning av begreppet.  "Det betecknar inte längre ett accepterande av ’det annorlunda’, av en avvikande åsikt, utan helt enkelt ett (vänligt och välvilligt) ignorerande av den andres åsikt, ett avskaffande av skillnadens om skillnad." Men, säger föreläsaren enligt Håkan  "det säger sig självt att ur en sådan tystnad, ur oförmågan att verbalisera de olösta motsättningar som ändå finns där, kan vilka obehagligheter som helst bryta fram."

I min sjunde bloggtext överhuvudtaget den 17juli 2002 på en blogg som hette "I dåligt sällskap" (ej längre på nätet) citerade jag en understreckare av Merete Mazzarella  som diskuterar ämnet. Mazzarella citerar Zygmunt Bauman: "multikulturalismens förmenta tolerans egentligen är en form av likgiltighet" och en annan författare "Det finns en tolerans som bottnar i likgiltighet."

Jag tillåter mig att citera den ungdomligt naiva text jag skrev 2002: "Jag bryr mig inte alltså, så ni kan hålla på med vad ni vill. Kanske bottnar mycket av vår så kallade tolerans just i detta. Men borde vi inte egentligen skärskåda hela toleransbegreppet? Själva ordet, tolererar, kommer väl från latinets tollo, jag fördrager, jag lider. (Ecce agnus Dei, qui tollit peccata mundi...) När vi tolererar någon eller något innebär inte det att vi säger: jag är så storsint att jag tillåter Dig att vara afrikan, utlänning, muslim, handikappad osv. och jag tänker inte bråka om saken? Att tolerera någon eller något innebär väl ofta vad man på engelska kallar condescend, dvs. jag sänker mig ner till Din nivå.

Verklig 'tolerans' bör väl innebära att man redan från början och utan att tänka på saken befinner sig på samma nivå som den man 'tolererar'? I så fall undrar vi om inte tolerans som bottnar i likgiltighet snarare är mera genuin och ursprunglig än den som baseras på storsinthet?"

20 sep. 2012

Kristallkula eller kristallkrona?

Du behöver inte vara en utövande klärvoajant för att försöka dig på kristallkuleläsning – allt du behöver är en kristallkula och förmågan att koncentrera dig.
http://www.lenixagrafik.se/medium12.html

Vilken kristallkrona har Borg tittat in i som ingen annan har tillgång till, sa Per Bolund, Miljöpartiets ekonomiskpolitiske talesperson.
Expressen

Departementsråd i Finansdep
under tjänsteutövning ?

Budgetpropositionen har idag överlämnats till riksdagen av finansministern högst personligen. Så vitt jag minns har närmast föregående socialdemokratiska ministrar gått nerför Drottninggatan glatt viftande med en cd-skiva och senare ett USB-minne. Anders Borg, däremot, kånkade på en halv kubikmeter papper som förde tankarna till den tidigare kärleksfulla benämningen, "nådiga luntan", på dessa dokument.

Innehållet har ju till största delen redan varit känt genom olika "utspel" de senaste veckorna. Budgetsaldot är en ganska ointressant variabel i sammanhanget men för den som intresserar sig för sådana saker kan vi notera att budgeten i stort sett är i balans. Förutsättningen är ju då att inkomsterna utvecklas ungefär som finansdepartementet prognosticerat vilket bl.a. innebär en ganska kraftig tillväxtökning i ekonomin under 2013.

Hur det nu blir med allt detta är omöjligt att veta. Oppositionen, från v till sd, verkar skjuta in sig på att "överskottsmålet" inte kommer att nås. Att veta hur det blir med det i dagens läge kräver nog en kristallkula allra minst eller kanske en kristallkrona som mps talesman sade. På budgetens inkomstsida liksom på dess

13 sep. 2012

Hur skall vi få död på euron?En dålig dag för Kassandrornas kör från yttersta höger till yttersta vänster. Tre feta smällar på en gång: Barrosos tal där han vågade tala om federativa lösningar. Sedan domen i tyska författningsdomstolen i Karlsruhe: tyska grundlagen tillåter att man går med i stödmekanismen. Och som sista spik i kistan: det holländska valet där partiet som satsat på utträde ur både euron och EU (i stället för islam) förlorade stort, en tredjedel av sina mandat och varje chans att påverka regeringsbildningen.

Och själva huvudfienden, den gemensamma valutan? I vart fall den senaste månaden har marknaden tydligen inte läst tidningarna. Trots att euron tydligen står på katastrofens och ruinens brant blir valutan starkare. För Sveriges del är ju detta egentligen till fördel men något slags fel måste det väl ändå vara.

Nils Pålson Syll, Nisse Lundgren, Jonas Sjöstedt, Jimmy Åkesson: Till barrikaderna!

"We are all just prisoners here, of our own device" 
And in the master's chambers, 
They gathered for the feast 
They stab it with their steely knives, 
But they just can't kill the beast 

5 sep. 2012

Det nya skalet

Tack för era kommentarer ang. ev. framtida utformning. Jag vet naturligtvis att fontstorleken kan regleras av läsaren men jag vet också att de flesta har ungefär samma skärminställningar som jag samt att det kan te sig alltför bökigt att zooma in på texten. Jag kommer därför att t.v. använda den här storleken och hoppas att det skall funka. Däremot kommer jag kanske att experimentera med själva "typsnittet".

Jag har ökat storleken på bloggnamnet vilket var ett förslag. Dessutom kommer jag att stryka under länkarna i texten.

Ytterligare synpunkter tas gärna emot. Tack för att ni gjorde er besväret. Läs om Rudlfine Läd om Hermine

4 sep. 2012

Nytt skal på schalottenlöken?


Här är två test på hur "Flarnfri schalottenlök" eventuellt kan komma att se ut framdeles. Det är två inlägg som publicerats på augustisidan.

I det översta inlägget, Cléo de Mérode och Fia Jansson, har jag använt den fontstorlek som för mig, som 'författare' känns angenämast och som kommer närmast den tidigare stilen. Men troligen kan den vara för liten för normalläsaren. Det andra inlägget, Of Bugs and Men, har fått en större stilgrad. Jag gillar den inte men kanske reagerar läsaren inte på samma sätt.

Det är svårt att reglera font-storleken i denna Bloggertemplate, man får nöja sig med standardinställningar.

Kommentarer och synpunkter ytterst välkomna. Ni kan kommentera här eller på Flarnfri schalottenlök.

3 sep. 2012

Cléo de Mérode och Fia Jansson


Den här bilden ur Grönköpings Veckoblad  föreställer varken konferensvärdinnan Agneta Palmodin (27) eller frkn talröret Ada A:son Susegård (mp) vilket bladet ibland vill få oss att tro.  Vi publicerar den här som en uppdatering av vår långa text från 2010 om den märkliga och beundransvärda sångerskan, skådespelerskan, teaterdirektören och filmregissören Anna Hoffman - Uddgren (obs stavning). 1903 drev Anna ett nöjesetablisemang på Djurgården där bl.a. den världsberömda franska dansösen Cléo de Mérode (t.v.) gjorde ett gästuppträdande.  Den som inte läst vår text om Anna uppmanas enträget att göra så: hon vore en värdig förebild för dagens gnällfior (1) som breder ut sig i spalter och böcker om hur hemskt dom har det. (2)

När jag googlar på Cléo ser jag till min förvåning att jag missat ett inlägg  av Rävjägarn från början av året där han bl.a. återger en bild av den berömda danösen vid besök på Söndags-Nisses redaktion år 1903. (Det kan möjligen förklara att bilden mer än 100 år senare dyker upp i GV.) 

Cléo var som Rävjägarn skriver "en tjusig dam" och omsurrades som sådan givetvis av av en mängd rykten.  I en fransk beskrivning av en biografi heter det emellertid: "Cléo de Mérode fut surtout connue pour sa beauté. Une race, un charme, une élégance que même le suffrage public éleva au premier rang. Elle traînait les coeurs, mais sans jamais choir dans les moeurs faciles qu'on attribuait à toutes femmes qui sortaient des fonctions domestiques auxquelles elles étaient condamnées à l'époque, et aux mondanités, quand elles étaient bien nées. Cléo de Mérode s'imposa par son talent." I korthet: hon erövrade hjärtan men hon gjorde det genom sin talang och inte genom det lättsinne som man på den tiden alltid tillskrev kvinnor som lyckats frigöra sig från den traditionella kvinnorollen.

Vi säger att det var så. Här har ni en fantastisk site om denna tjusiga dam som ser så glad ut på bilden.


 (1) Vi syftar naturligtvis på Maria Sveland och kompani. När jag tidigare använde detta epitet påpekade en väl uppdaterad kommentatris att det  nu för tiden fanns andra och mera uttrycksfulla ord för den typen av damer.  Av hänsyn till det decorum som alltid präglar denna krönika avstår vi dock från den moderna terminologin.

(2)  Länken till Ricardo Mutis framförande av Cachucha-Galopp, opus 97 av Johan Strauß  

d.ä. ('Känner du Fia Jansson som bor uppå Söder?' ) har tyvärr ruttnat men ni kan lyssna till en version med Franz Welser-Möst här.1 sep. 2012

Of bugs and men

Via bloggen Kyrkoordnaren uppmärksammades jag på ett par artiklar i Sv.D av Stockholms "miljöborgarråd" Per Ankersjö från början av året. Denne märklige man talar sig varm för sandstränder och nattklubbar på de hittills fredade Årsta holmar i Stockholms stad. Ordagrannt säger Ankersjö:
Så på frågan om det är för skalbaggarna eller för människan som vi vill bevara våra grönområden är svaret för mig och Centerpartiet enkelt, det är självklart för människans skull. Jag kan inte, likt vissa ekologister och miljöpartister, anse att skalbaggarnas rätt att husera ensamma i grönområdena trumfar människors möjligheter att få vistas ute i naturen. Vi i Centerpartiet vill ha en stad för människor att leva i helt enkelt.
"Miljöborgarrådets" och centerpartiets synpunkter talar för sig själva och bör väl inte ägnas mer uppmärksamhet. Det kan emellertid vara goda skäl att erinra sig andra uppslag från Ankersjö:

  • Han har förespråkat fler hus och tätare bebyggelse på nya Slussen än t.o.m. Yimby vågat göra.
  • Han förespråkar byggandet av den gigantiska "badringen" på Riddarfjärden, mellan Stadshuset och Söder.
  • Dessutom  "en riktig city-beach med krog och nattklubb"  på Årsta holmar.
  • Han vill ha en konstgjord "surfbana" vid Stadsgården istf tilläggsplats för fartyg
  •  Han föreslog borttagande av löparbanor och all friidrottsutrustning från Stockholms olympiastadion, aktuellt i dagarna
  • Han vänder sig mot förbud mot att sms:a när man kör bil (!)
  • Han förespråkar obegränsat öppethållande på Stockholms krogar utan mattvång vid alkoholutskänkning. (1)
  • Han vill ha utökad gårdsförsäljning av alkohol långt in i innerstaden (Stureplan?), även för utländska företag (Jägermeister? ) 

Däremot bör staden, enligt Ankersjö, inte tillhandahålla dricksvatten i offentliga fontäner  eftersom det inte kan "ingå i Stockholms stads kärnverksamhet att tillhandahålla detta dricksvatten genom dricksvattenfontäner."

Det finns säkert mycket mer som jag inte uppmärksammat.
Per Ankersjö, Per Ankersjö,
 Ack, skona oss, jag beder!
Slå Stockholms ack så sköna stad
Ej i din grymhet neder!
Per Ankersjö, om bön har rum,
Hör denna suckan bara:
Det är ej nog att vara dum,
Man bör ock nådig vara.
Carl Gustaf af Leopold, något förbättrat av E.Klipspringer. 

Länkar:
Ankersjös artiklar på Sv.D.:
Naturområden är till för människor
MP vill inskränka stockholmarnas frihet
Kyrkoordnarens blogginlägg:
Eskil  Erlandsson och Stureplanscentern
Inlägg på Flarnfri schalottenlök där Ankersjö figurerar:
En centerextremist
Annie get your gun!
Radikalt förslag att minska krogvåldet
Flarnfri om Leopold, Thorild och Pehr Enebom:
Hängd och hövlig


1)  Rättighet för människor,inklusive ungdomar, att få supa skallen av sig utan restriktioner är ju ett gammalt liberalt krav. Ankersjös förslag kanske därför av några uppfattas som en frihetsreform. Man beaktar då inte externa effekter i form av ökat gatuvåld, nersmutsning och föroreningar eller skränigt oljud natten igenom till förfång för grannar och närboende.