1 sep. 2012

Of bugs and men

Via bloggen Kyrkoordnaren uppmärksammades jag på ett par artiklar i Sv.D av Stockholms "miljöborgarråd" Per Ankersjö från början av året. Denne märklige man talar sig varm för sandstränder och nattklubbar på de hittills fredade Årsta holmar i Stockholms stad. Ordagrannt säger Ankersjö:
Så på frågan om det är för skalbaggarna eller för människan som vi vill bevara våra grönområden är svaret för mig och Centerpartiet enkelt, det är självklart för människans skull. Jag kan inte, likt vissa ekologister och miljöpartister, anse att skalbaggarnas rätt att husera ensamma i grönområdena trumfar människors möjligheter att få vistas ute i naturen. Vi i Centerpartiet vill ha en stad för människor att leva i helt enkelt.
"Miljöborgarrådets" och centerpartiets synpunkter talar för sig själva och bör väl inte ägnas mer uppmärksamhet. Det kan emellertid vara goda skäl att erinra sig andra uppslag från Ankersjö:

  • Han har förespråkat fler hus och tätare bebyggelse på nya Slussen än t.o.m. Yimby vågat göra.
  • Han förespråkar byggandet av den gigantiska "badringen" på Riddarfjärden, mellan Stadshuset och Söder.
  • Dessutom  "en riktig city-beach med krog och nattklubb"  på Årsta holmar.
  • Han vill ha en konstgjord "surfbana" vid Stadsgården istf tilläggsplats för fartyg
  •  Han föreslog borttagande av löparbanor och all friidrottsutrustning från Stockholms olympiastadion, aktuellt i dagarna
  • Han vänder sig mot förbud mot att sms:a när man kör bil (!)
  • Han förespråkar obegränsat öppethållande på Stockholms krogar utan mattvång vid alkoholutskänkning. (1)
  • Han vill ha utökad gårdsförsäljning av alkohol långt in i innerstaden (Stureplan?), även för utländska företag (Jägermeister? ) 

Däremot bör staden, enligt Ankersjö, inte tillhandahålla dricksvatten i offentliga fontäner  eftersom det inte kan "ingå i Stockholms stads kärnverksamhet att tillhandahålla detta dricksvatten genom dricksvattenfontäner."

Det finns säkert mycket mer som jag inte uppmärksammat.
Per Ankersjö, Per Ankersjö,
 Ack, skona oss, jag beder!
Slå Stockholms ack så sköna stad
Ej i din grymhet neder!
Per Ankersjö, om bön har rum,
Hör denna suckan bara:
Det är ej nog att vara dum,
Man bör ock nådig vara.
Carl Gustaf af Leopold, något förbättrat av E.Klipspringer. 

Länkar:
Ankersjös artiklar på Sv.D.:
Naturområden är till för människor
MP vill inskränka stockholmarnas frihet
Kyrkoordnarens blogginlägg:
Eskil  Erlandsson och Stureplanscentern
Inlägg på Flarnfri schalottenlök där Ankersjö figurerar:
En centerextremist
Annie get your gun!
Radikalt förslag att minska krogvåldet
Flarnfri om Leopold, Thorild och Pehr Enebom:
Hängd och hövlig


1)  Rättighet för människor,inklusive ungdomar, att få supa skallen av sig utan restriktioner är ju ett gammalt liberalt krav. Ankersjös förslag kanske därför av några uppfattas som en frihetsreform. Man beaktar då inte externa effekter i form av ökat gatuvåld, nersmutsning och föroreningar eller skränigt oljud natten igenom till förfång för grannar och närboende.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar