16 juni 2016

Det är fullbordat


Stubbar efter popplarna jag skrev om nedan.Trädmordet på Sjöbergsplan som jag skrev om nedan är nu fullbordat. Av någon anledning har man låtit ett träd stå kvar.

(Jag kan f.ö. inte låta bli att citera Stockholms stads svar på frågor från medborgare som är bekymrade över de skenande kostnaderna, Från ursprungligen 8 miljarder har man ju redan  nu kommit upp i 12. Staden förklarar varför; "Ökningen av kostnaderna från lägesredovisningen består främst i att uppsatta besparingsmål inte kunnat nås, att projektets omfattning ökats, att tidsförskjutningar skett och att riskreserven utökats." Samma sak hade kunnat uttryckas betydligt kortare: "Kostnadsökningen beror på att projektet blivit dyrare," Men risken hade ju då varit att medborgarna hade genomskådat det hela.)

14 juni 2016

Den stora poppelstridenNatten till måndagen utbröt en stor poppelstrid då tiotusentals stockholmare från alla stadsdelar ockuperade Sjöbergsplan för att förhindra att de ståtliga popplarna fälldes för stadens prestigeprojekt. Det blev en blodig strid när polisen grep in med kravallchock mot de kontorsanställda, bankdirektörer, studenter, söderhippies, uteliggare, bullbakande och kaffeserverande damer, skådespelare och artister som stod enade i motståndet mot vandaliseringen. Till slut fick polisen ge sig och popplarna står kvar.

Nej det blev visst fel. När jag googlade efterkällmaterial fick jag upp i stället upp information om den stora almstriden i Kungsträdgården år 1971 och blandade ihop det. Det var då det. Den här gången gick det lugnt och stilla stilla när man sågade ner 5 av 9 träd som förberedelse för den 8-filiga motorvägen från Söder till Gamla Stan.  De kvarblivande kommer också att kapas. Vegetationselement är bara i vägen.

Skönt att folk har lärt sig vem det är som bestämmer. Hoppas det går lika lugnt till när man börjar såga i kastanjeträden vid Medborgarplatsen för att bereda plats för motortrafiken.

Uppdatering: Gabrielle, alltid på vakt mot förfulning och skövling, har också skrivit om popplarna.

https://rolandwalden.wordpress.com/