31 juli 2014

29 juli 2014

En skamlig affär

Slovakien ämnar hyra 8 -12 stridsflygplan av typen "Gripen" från svenska SAAB. Från svensk sida vrider man sig litet besvärat och medger att visst man har förhandlat sen en längre tid men ingenting är klart. Vad är det som inte är klart? Jo, "om det rör sig om hyra eller köp av planen.”Det är för tidigt att säga”, säger Sofia Karlberg".

Även vid hyra blir det en bra affär för SAAB. Sedan tillkommer inkomster från underhåll, reservdelar och uppgradering.

Slovakien är EU:s tionde fattigaste land inom  EU. Man har iofs gjort stora ekonomiska framsteg men man är hämmad av korruption och inkompetens i regering och förvaltning. Välståndsökningen är oerhört ojämnt fördelat. Den mest missgynnade gruppen inom landet är de ca 500 000 Roma som lever under de vidrigaste förhållanden. (DE). Den som vågar kan läsa Karl-Markus Gauss bok: "Hundätarna i Svinia." ( DN:s anmälan här.) En annan artikel här (DE).

I Sverige kommer man tydligen inte så mycket i kontakt med slovakiska romer, fokus verkar ligga på Rumänien. Men förhållanden i Slovakien är på inget sätt bättre. I grannländerna, främst Österrike och Tyskland, finns stora skaror av tiggande slovakiska romer. Graz och Salzburg är speciellt drabbade. Förbudsåtgärder diskuteras, givetvis under stark press från postfascistiska FPÖ

Och Sverige, genom statliga Försvarsexportmyndigheten, skall nu förse detta fattiga land med högteknologiska förstörelsemaskiner (att användas mot vem?). Ett land som vägrar att ge en stor grupp av medborgare de elementäraste mänskliga rättigheter

Nu går det naturligtvis inte att stoppa denna skamliga affär men eftersom ett avgörande ligger i statens händer borde ett exporttillstånd villkoras med att en stor del av intäkterna, alternativt hela vinsten, skulle avsättas för att genom EU:s försorg förbättra romernas situation i Slovakien. Vågar man inte peka ut ett land (som är en potentiellt viktig marknad) kunde medlen avvändas för generella åtgärder i samma syfte.

Men så blir det naturligtvis inte. SAAB-direktörerna gnuggar väl händerna och kanske även Borg som kan få in litet extra medel som kan användas för att amortera på statsskulden.

21 juli 2014

En nutida Lucidor

På Kindstugatan

Vid källaren Fimmelstången
gned någon en  en gnällig fela.
Erbarmligt klingade sången
just där Lucidor brukade spela

Vår spelman han var kanske tokot
Han kom från S:t Petersburgs stad.
Hans bakgrund var tämligen brokot
och gjorde nog ingen glad

Han tilldrog sig tämligen genast        
det offentligas uppmärksamhet        
Enär han saknade tillstånd att              
utöva konstnärlig verksamhet

Och som Lucidor just här i trakten
stacks ner utav  löjtnant Storm
blev han tystad av ordningsmakten
i Securitas uniform

20 juli 2014

Om spontana känslorPer Ankersjös gatufest


Per Ankersjö, Per Ankersjö,
Ack, skona oss, jag beder!
Slå Stockholms ack så sköna stad
Ej i din grymhet neder!
Per Ankersjö, om bön har rum,
Hör denna suckan bara:
Det är ej nog att vara dum,
Man bör ock nådig vara.

C.G.Leopold,något förbättrad 
av E.KlipspringerFestligt, folkligt, livat


(alla bilder klickbara som vanligt.)

Per Ankersjö heter en man. Han är "stadsmiljöborgarråd" i Stockholm, representerar centerpartiet. Hans insatser för stadsmiljön har flera gånger uppmärksammats på denna blogg. Jag hänvisar till mitt inlägg  Of bugs and men där ett flertal av hans friska initiativ listats.

(Rubriken syftar på att A. skrev en artikel där han hävdade att människornas tillträdesrätt till Årsta Holmar var viktigare än insekternas. Han har lyckats få kommunen med på att bygga en gångbro till holmarna. Eftersom motståndet varit kraftigt från många håll och politiskt föga gångbart andades koalitionspartnerna lättade ut när man kom på att bron skulle förhindra en planerad pendlingsbåtlinje genom Årstasundet. Ankersjö tänker nu köra en elbåt mellan Söder och holmarna. Båten kan ta 11 personer åt gången. Vi får se hur mycket partajande och engångsgrillande det kan bli av det och hur det unika djur- och växtlivet reagerar på det. Skattebetalarna pröjsar.)

De flesta av Ankersjös förslag har (lyckligtvis) runnit ut i sanden men åtminstone ett av dem har realiserats. På lördagarna under sommaren stoppas biltrafiken på Götgatans nedre del för att bereda "folket" möjlighet att genom egna spontana initiativ skapa litet "sydländsk" stämning och en lekfull atmosfär.

Tyvärr verkar folk inte vara vidare leksugna och spontana aktiviteter får man leta efter. Några organisationer

12 juli 2014

...du är och du blir vad du var


Under fotbollens World Cup upprepas varje dag den litet pinsamma ceremonin där de deltagande ländernas nationalsånger spelas. Vissa spelare sjunger entusiastiskt med, i andra lag kan man inte texten. Men vad är det man sjunger egentligen och varför?

Några länder har av politiska skäl ändrat sin nationalsång. Dit hör Ryssland som efter Sovjets fall fick en ny sång under Jeltsin tills Putin ändrade tillbaks till den gamla sovjetiska, dock med ny text. Dit hör även Tyskland som i och för sig behållit von Fallerslebens gamla text till Haydns lovsång till den österrikiske kejsaren men hoppat direkt till tredje versen eftersom den första "Deutschland, Deutschland über alles" var officiell nationalsång under nazitiden. Jag tycker man kunde ha stannat vid den andra versen men inser att den reflekterar en något skev kvinnosyn även om det var väl menat (och det där med Treue klingar kanske litet tveksamt):


Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang
Sollen in der Welt behalten
Ihren alten schönen Klang,
Uns zu edler Tat begeistern
Unser ganzes Leben lang.
Deutsche Frauen, deutsche Treue,
Deutscher Wein und deutscher Sang.


Fast det är klart att damlandslaget i fotboll, kanske världens bästa, hade fått hitta på något annat.

I den nationalistiska och ofta krigsförhärligande yran är det naturligtvis huvudsakligen männens bedrifter som lyfts fram. Österrikes nationalsång, som f.ö. skrevs av en kvinna från Kroatien,

6 juli 2014

The evil that men do...(och kvinnor också om de får en chans)


I kvällens Rapport rapporterades att "Miljardstöd till unga arbetslösa brinner inne." Vi bortser från att kommentera det egendomliga språket men konstaterar att ett utlovat EU-stöd till tre regioner i Sverige endast delvis kommer att betalas ut. EU-pengarna var en del av ett program för att bekämpa ungdomsarbetslöshet i europeiska regioner där den överstiger 25 %. I Sverige är Skåne och Blekinge, norra mellansverige med Gävleborg, Värmland och Dalarna och mellersta Norrland med Jämtland och Västernorrland bidragsberättigade och skulle få dela på 1.1 miljarder kronor.

Men nu blir det inte så och det av "budgettekniska skäl". Som regelverket är betalar EU-kommissionen i efterskott och om Sveriges regering först måste lägga ut pengarna skulle man "överskrida utgiftstaket."

Läs det där en gång till. "Överskrida utgiftstaket". Av rent bokföringsmässiga skäl blir det alltså inget stöd till de unga arbetslösa.  Det är inte fråga om att öka statsutgifterna - bara att omfördela dem över ett par år.  När EU betalar går debet och kredit ihop igen.

Arbetslösa och utbildade 21-åriga Mexhide Sejdiu från Karlskrona som intervjuades i programmet lär inte ha någon större förståelse för de bokföringsmässiga finesserna.

Men det är klart: utgiftstak och överskottsmål är heliga storheter och bryter man mot dem får man mjölkflickan Magdalena Andersson på sig. Jag läste tidigare idag en intervju med henne (som jag, förmodligen av Freudianska skäl, tappat bort i cyberrymden) och det är samma krona-för-kronasvammel som tidigare. En massa reformer skall till och de skall finansieras genom nedskärningar på andra ställen. Bl.a. skall man lägga ner ett antal myndigheter som sysslar med "analys" och sådant tjafs.

Det borde man förstå även om man varit arbetslös i två år.

Nu kan man förståeligt nog ha olika uppfattningar om den konservativ/liberala ekonomiska politiken. Om den gynnar Sveriges ekonomi, om vissa grupper drabbas speciellt eller om utvecklingen i det långa loppet är den bästa för alla. (Min utvärdering av den ekonomiska politiken och alternativförslag här.)

Den bästa analysen av penningpolitiken

1968 skrevs den här sången till revyn Lådan. Hasse Alfredsons "Politikvisa" är minst lika förnuftig som det mesta som skrivs och sägs idag om penningpolitiken. En nivå för långa räntan på 4 1/2 % är det enda som visar att visan är gammal. Ingves sjunger nog inte lika bra men han kunde kanske deklamera texten. Han tvingades ju själv av sin styrelse att få "gumpen ur vagnen" för några dagar sedan.
3 juli 2014

På på morgonen förekommen anledning


nämligen en sedan länge väntad räntesänkning. Och en ordentlig sådan.

Til Högvälborne, Högvördige och Höglärde samt Hög:Ädle och Högactade Riksens Höglofl: Ständers Banco Herrar Fullmäcktige

Så liusnar upp en dag på framtids mörcka fält,
Vist är en högre hand, som detta ljuset stält.
 Från efvighetens rymd det sina strålar kastar
 Ock in i samma svalg i blincken åter-hasta. 

 Du ädla Rikets Värck, dess heder, gagn och pris,
 För Foster-landets väl ett frucktbart Paradis,
 Til lif och krafter du det gamla Sverje lyftar, 
Och all din ähro-lust på hennes bästa syftar. 

Ur C.M. Bellmans fjäskiga lovsång till Riksbanken 1760. Jag instämmer.