3 juli 2014

På på morgonen förekommen anledning


nämligen en sedan länge väntad räntesänkning. Och en ordentlig sådan.

Til Högvälborne, Högvördige och Höglärde samt Hög:Ädle och Högactade Riksens Höglofl: Ständers Banco Herrar Fullmäcktige

Så liusnar upp en dag på framtids mörcka fält,
Vist är en högre hand, som detta ljuset stält.
 Från efvighetens rymd det sina strålar kastar
 Ock in i samma svalg i blincken åter-hasta. 

 Du ädla Rikets Värck, dess heder, gagn och pris,
 För Foster-landets väl ett frucktbart Paradis,
 Til lif och krafter du det gamla Sverje lyftar, 
Och all din ähro-lust på hennes bästa syftar. 

Ur C.M. Bellmans fjäskiga lovsång till Riksbanken 1760. Jag instämmer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar