21 juli 2014

En nutida Lucidor

På Kindstugatan

Vid källaren Fimmelstången
gned någon en  en gnällig fela.
Erbarmligt klingade sången
just där Lucidor brukade spela

Vår spelman han var kanske tokot
Han kom från S:t Petersburgs stad.
Hans bakgrund var tämligen brokot
och gjorde nog ingen glad

Han tilldrog sig tämligen genast        
det offentligas uppmärksamhet        
Enär han saknade tillstånd att              
utöva konstnärlig verksamhet

Och som Lucidor just här i trakten
stacks ner utav  löjtnant Storm
blev han tystad av ordningsmakten
i Securitas uniform

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar