2 feb. 2016

Lagen om alltings ....

Dagens Nyheter beskärmar sig för den dåliga kunskapen om EU också bland beslutsfattare, lärare och forskare i statsvetenskap och hänvisar till en offentlig utredning som visar just på detta. Det är dystert skriver DN. T,ex var det en stor majoritet av de tillfrågade som inte visste att EU:s två lagstiftande organ är Europeiska rådet och Europaparlamentet.

Tja. Nu är det dock så att "Europeiska rådet" är den samling av stats-och regeringschefer som utformar de politiska riktlinjerna  men inte deltar i lagstiftningsarbetet. "Europeiska unionens råd", i dagligt tal kallat Ministerrådet, består däremot av fackministrar från de nationella regeringarna och är den ena av EU:s två lagstiftande institutioner. (Webplatsen  http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/ reder ut detta. "Europarådet" har f.ö.inget med EU att göra.)

Några uppmärksamma bloggare uppmärksammade detta och DN blev tvungna att publicera en rättelse.  Där framgår det också att det var hemmaredaktionen som självsvåldigt petat i Brysselkorrespondentens text som givetvis var korrekt från början.

Denna incident visar ju hur rätt utredningen om dålig kunskap hade.

F.ö   har jag efter långt uppehåll gjort ett kortare inlägg på Euroflarn med några spontana reaktioner på vad jag betraktar som rådsordförandens kapitulation för Cameron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar