22 nov. 2013

Heterodoxa hyror

"A precursor to the financial crisis post-2008 was the collapse of the hedge firm LTCM 10 years earlier in September 1998. On the company's board were Myron Scholes and Robert Merton who had won the Nobel prize for economics in 1997 on the valuation of derivatives. This was an egregious instance of the prestige of the Nobel prize being accorded to economic orthodoxy, thereby adding to the dominance of neoclassical economics in academia."
(Från ett brev till The Guardian, länk nedan)
Jag har ofta nämnt eller vidrört skandalen 1997 då skojarna Scholes och Merton fick "nobelpriset" i ekonomi. Citatet ovan kommer från en artikel i Guardian från en grupp som kallar sig The Post-Crash Economics Society at Manchester University med rubriken "We need economic theories fit for the real world." Märkligt nog kallar gruppen sina krav på ekonomisk teoribyggnad baserad på den verkliga utvecklingen i världen för "heterodox ekonomi". Så långt har det alltså gått att verkligheten blivit heterodox (vilket ju också bekräftas av årets val av pristagare).

En annan kommentar tar upp samma tema: "Orthodox economists have failed their own market test".

På en svensk site kallad Ekonomistas skriver företrädesvis yngre svenska nationalekonomer. De måste få en eloge för sin strävan att försöka förena ekonomisk teori med verkliga problem i ekonomi och samhälle vilket ofta gör artiklarna intressanta. Men deras "ortodoxa" övertygelse skiner oftast fram. Så skriver t.ex. Robert Östling om Högre hyror i allmänhetens tjänst och uttrycker sin förvåning över att "många människor" har "svårt att förstå" att högre priser på en begränsad resurs leder till att brist och köer försvinner. Som exempel tar han parkeringsplatser och bostäder i Stockholm. "Höjer man priset tills dess kön försvinner skulle parkeringsplatserna nyttjas av de med högst betalningsvilja, vilket tenderar att vara de som har störst nytta av dem. Just detta argument verkar dock gå dem flesta som inte läst nationalekonomi förbi." skriver Östling.

Nu är bostäder inte riktigt detsamma som parkeringsplatser skriver Östling vidare. Men höjda hyror skulle dock leda till bättre "yteffektivitet" dvs. fler människor skulle bo i lägenheterna och dela på kostnaderna vilket också skulle reducera köerna. Högre hyror skulle också leda till att många inte skulle ha råd att bo kvar utan ersättas av nya hyresgäster med "högre betalningsvilja" vilket också leder till större "ekonomisk effektivitet."

Människorna i Östlings modell reduceras till subjekt med varierande betalningsvilja, dvs. till variabler i en ekonomisk modell. Jag känner inga sådana människor, alla jag träffat är mer eller mindre heterodoxa.

Ni "som inte läst nationalekonomi" kan titta på ett blogginlägg av en folkpartistisk riksdagsledamot som lättfattligt visar vad det är fråga om. Hennes lista över samhällsproblem som går att lösa med högre priser avfärdas dock av någon anledning av Östling som "sarkastiskt". Visst, det är säkert sarkastiskt men beror på att författaren skriver om människor av kött och blod osv. och inte om variabler i en ekonometrisk modell.

Dock bör man ju vara hjälpsam mot en kollega och jag återpublicerar därför den lägenhetsannons som avslutar Östlings artikel:

"SÖKES: Undertecknad söker liten hyresrätt (20-30 kvm) i centrala Stockholm, företrädesvis på Södermalm eller längs tunnelbanans röda linje. Ett extra plus är om ombildning till bostadsrätt är på gång. Lägenheten kommer att användas sparsamt som övernattningslägenhet för släkt och vänner varför slitaget kommer vara minimalt. Maxhyra: 2500 kronor per månad."

3 kommentarer:

 1. Och de heterodoxas vinstmuppar konsultar vidare: http://www.svd.se/nyheter/stockholm/pr-byra-taljer-guld-pa-ombildning_7526072.svd

  Typ: Sätt räven att passa hönsboet!

  Vad var det Eric Berne sa, "mortgaging your life away".

  SvaraRadera
 2. Olof03:13

  Apropå människor som läst nationalekonomi vill jag rekommendera om detta mycket underhållande inlägg från en man som går i Ayn Rands fotspår och flyttat från Sverige till USA för att han höll på att bli tokig:

  http://www.mises.se/2011/07/28/ratten-att-bli-lamnad-i-fred/

  Jag tror det är allvarligt menat men det balanserar på gränsen när han skriver om den magiska värld där allt är så enkelt och fantastiskt. Flera lager av sarkasm och ironi här?

  SvaraRadera
 3. Olof. Ursäkta att jag dröjt med att svara. Tyvärr tror jag inte att det är fråga om sarkasm e.dyl. här. Det finns faktiskt folk som faktiskt tycker som den länkade personen. Däremot kan vi inte utan vidare säga att han går i Rands fotspår: så vitt jag förstår finns det en vid spricka i just det fallet inom den libertarianska kretsen.

  Läste du om Ayn..nej Annie skall det vara, Lööfs ilskna utbrott mot sina allianskollegor som vill begränsa riskkapitalismen inom välfärdssektorn? Hon beskyller Borg och Björklund för att gå i vänsterpartiets fotspår.

  SvaraRadera