7 nov. 2014

Grattis Günter Schabowski!

Hur pinsamt det kan bli när statsmän inte håller ordning på sina papper har vi ju nyligen upplevt när Sveriges statsminister bluddrade bor sig om klimatmålet och dessutom glömde namnet på sina inbjudna gäster.

Pinsamt. Nåväl.Om det funnes en utmärkelse för klantighet i det offentliga med världspolitiska konsekvenser skulle denna utan tvekan gå till Günter Schabovski som i dagarna fyller 85 år. Men med ett vänligt leende - hans misstag fick i huvudsak positiva konsekvenser och han har -som en av de få i hans ställning- offentligt tagit avstånd från sin verksamhet i DDR.s högsta kretsar. I sin självbiografi skrev han "Vi gjorde allting fel". Och "Jag skäms för den stat som jag in i det sista trodde på."

På hösten 1989  var den så kallade Tyska Demokratiska Republiken, DDR, i full upplösning. Det stod klart att något stöd från Gorbatjevs Sovjetunion inte vara att räkna med. Den gamle och sjuke Honecker hade ersatts av Egon Krenz som ansågs var bättre lämpad att behärska situationen. Men tusentals människor demonstrerade på gatorna i tyska städer och skanderade: "Wir sind das Volk" och även "Egon Krenz/wir sind die Konkurrenz."  Många tusentals östtyskar reste till Ungern som redan hade öppnat sin gränser till väst.

Den 9 November gav Schabowski en presskonferens på uppdrag av Centralkommittén vars talesman han var. Schabowski var en högt uppsatt partimedlem, medlem av politbyrån och tidigare chefredaktör för partiorganet Neues Deutschland.
I röran hade han emellertid inte varit närvarande vid alla sammanträden och när han fick en fråga om det förslag till nya resebestämmelser som presenterats några dagar tidigare blev han ställd. Men så mindes han plötsligt att Krenz i förbifarten hade stuckit till honom en lunta med papper och sagt till honom att ta med det till presskonferensen. Han hade dock inte haft tid att läsa dessa papper.

Först fick han leta fram luntan bland alla papper på skrivbordet .Under tiden pratade han löst om att det gällde en utvidgning av utresemöjligheterna, "alltså en legalisering och förenkling av utresorna, något som man ju redan tidigare talat om". Efter tre minuter hade han hittat det relevanta dokumentet och fortsatte "Emellertid har man idag, så vitt jag vet, fattat ett beslut" (något som han just hittat i papperet framför sig) och fortsatte att berätta att man beslutat att ändra passlagen  "och därför har vi idag beslutat om en bestämmelse som gör det möjligt för varje medborgare i DDR att resa ut genom gränsövergångarna."  Han hittade lite mera text som talade om att Volkspolizei fått order om att ofördröjligen bevilja visum till utresande "till Förbundsrepubliken" (Västtyskland).

Det blev naturligtvis uppror bland journalisterna i salen. Från när gäller detta? Gäller det också resor till Västberlin? Schabowski bläddrade förtvivlat i sina papper och svarade förvirrat ungefär "visst visst. Såvitt jag vet gäller det omedelbart"

Så var naturligtvis inte fallet. Schabowski var dåligt påläst. Förordningen skulle träda i kraft först följande dag och utresa krävde visum utfärdat av polisen - alltså skulle en viss statlig kontroll finnas kvar även om visa skulle utfärdas snabbt och obyråkratiskt. Men så tolkade inte journalisterna hans uttalande. Det blev närmast upplopp i salen och de flesta deltagarna rusade ut för att via sina medier sprida den sensationella informationen. Eftersom presskonferensen sänts live i östtysk TV fick allmänheten snabbt reda på vad som hänt. Gränsövergångarna stormades. I början försökte polisen -som inte var informerad om utvecklingen- kontrollera pass och visum men några timmar senare tvingades man kapitulera för de enorma människomassorna som trängde sig fram. Bommarna öppnades och en flod av människor strömmade in i Västberlin.

Och därmed var i praktiken DDR och den tyska delningen historia. Människor klättrade på muren och började t.o.m. bryta sönder den där det gick.

Så stormningen av gränsövergångarna och murfallet var alltså ett omedelbart resultat av en dåligt påläst tjänstemans blunder. Läget i DDR var naturligtvis hopplöst och upplösningen hade väl kommit inom kort tid även utan Schabowskis misstag. Men överrumplingen och människomassornas plötsliga rusning som gjorde det omöjligt för polis och myndigheter att få kontroll över situationen var en direkt följd av det som hände på presskonferensen.

Alla drömmar och förhoppningar infriades väl inte och många otäcka tendenser började snart komma fram i de eftersatta östtyska länderna. Och nya murar har rests i Europa och i världen. Oftast mentala och kulturella men ibland även fysiska som Israels murar mot palestinierna, USA:s mur mot Mexico och diverse lokala murar mot den romska befolkningen i en del f.d. öststater inom EU. De lär nog inte komma att rivas av någon lycklig slump.


(Referatet från presskonferensen i huvudsak hämtat från en artikel i  Die Welt  (2/1 2014) Der Mann, der versehentlich die Mauer öffnete . Citat är mina ungefärliga översättningar från tidningsartikeln.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar