18 apr. 2015

Upp till kamp!

I ett tiotal österrikiska städer hölls idag protestdemonstrationer mot TTIP, dvs. "frihandelsavtalet" mellan EU och USA. I Wien deltog ca 10000 personer och i Österrike totalt ca 20000.


Som ofta i Österrike var det trots det allvarliga uppsåtet mycket likt ett karnevalståg med vagnar, "flottar" och musik och dans. Bl.a. en gigantisk  trojansk häst, en ganska bra illustration till TTIP.

Också i andra europeiska städer demonstrerades mot avtalet. Såvitt jag kan se av dagspressen förekom dock ingenting i Stockholm - naturligt nog där bl.a. näringsministern tillsammans med Cameron och andra krävt ett fullständigt implementerande av den omstridda tvistlösningsmekanismen.

Argentina har genom liknade klausuler i NAFTA-avtalet tvingats att betala enorma belopp i skadestånd till US amerikanska firmor p.g.a  att energipolitiska beslut för att trygga försörjningen bedömts som "handelshinder".  Slovakien och Australien är andra länder som hotas av kraftiga skadestånd för politiska beslut utdömda av privata domstolar av den typ som föreslås i TTIP.

Nu är det kanske inte ett realistiskt scenario men antag att en svensk regering skulle besluta om ett förbud mot "vinster i välfärden" vilket ju faktiskt är ett politiskt krav från vissa håll.  Amerikanska företag i branschen skulle då omedelbart kunna stämma Sveriges regering inte enbart om de redan vore etablerade i Sverige utan enbart på grund av att ett sådant beslut vore ett hinder för dem att framdeles uppträda på marknaden. Den demokratiska processen har alltså fullständigt satts ur spel.

Beträffande läkemedel, livsmedel osv. gäller i Europa i huvudsak principen att företag måste kunna visa att de inte är hälsovådliga innan de får säljas på marknaden. I USA är däremot principen att man inte får förbjuda något förrän det bevisats vara hälsovådligt. Om detta säger Kommissionen i den enorma propagandavåg man släppt lös i sociala medier, främst Twitter, att "både EU och USA har stränga regler". Sant, men i ena fallet tillämpas reglerna inte förrän skadan redan är skedd.

Propagandan påstår även att avtalet skulle gynna produktion och sysselsättning i Europa. Fantasisiffror har nämnts. I realiteten finns det dock inga seriösa studier som belägger detta, tvärtom visar fler oberoende studier på att vinsten möjligen skulle kunna uppgå till någon halv procentenhet. Då är inte sociala skador inräknade. Handeln mellan USA och EU är till överväldigande del redan befriad från tullar och handelshinder. Kvarvarande hinder (t.ex. amerikanskt förbud mot oljeexport) kunde enkelt lösas genom överenskommelser ad hoc.

För den som eventuellt är intresserad har jag lagt upp ett antal sidor om avtalet och dess konsekvenser på Euroflarn. Högst upp i högermarginalen hittar ni länkar till 5  sidor som behandlar olika aspekter på avtalet. Artiklarna sammanfattas här.

Uppdatering 19/4: Jag ser att stora demonstrationer hållits i många europeiska städer, bl.a. i Helsinki, Bryssel och  -mycket stor-  München. Det verkar som om "den trojanska hästen" förekommit på många platser - en utomordentlig symbol för den systemförändring som TTIP och framför allt investeringsskyddsmekanismen ISDS skulle innebära. Min text här.

Från Sverige har jag inte ett några reaktioner. Näringsminister Damberg har ju redan stött förslaget om ISDS tillsammans med Cameron och andra frihetskämpar. DN toppar i stället med bl.a. priset på varm korv och en motorsågsmassaker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar