9 apr. 2013

Svenska kulturmord (2)

2007 då den nya borgerliga regeringen kommit i gasen ordentligt var det många "liberaler" som fortfarande kom med nya friska idéer. Så skrev t.ex. Karolina Johansson, politisk sakkunnig hos Betrice Ask, att "allemansrätt är socialism" och en "inskränkning utan like" i äganderätten. Blåbärsplockning jämförde hon med inbrott i syfte att "ta saker som du har köpt, fått eller ärvt." En annan ung dam  (härskarteknik hehe...) tyckte det var "vansinnigt" och "vidrigt" att lokaler måste handikappanpassas. Jag skrev om allt detta under rubriken Den fina linjen.

Sen minns ni kanske den stackars landshövdingen på Gotland som blev "inspelad på band" när hon menade "att ge dispenser från strandskyddet är ett sätt att skapa en bra företagskultur på ön"  och beviljade en multibultimiljardär tillstånd att bygga en golfbana på stranden. Landshövdingen - en miljöpartist -  fick en välbetald spark från jobbet.

Jag skrev "stackars" därför att Marianne Samuelsson egentligen bara var litet före sin tid och i själva verket endast fullföljde regeringens avsikter. ( Se  mitt inlägg  En landshövding före sin tid.) Men nu hade regeringen blivit varm i kläderna och förstod att det inte gick att tala om "socialism" och "inbrott" när det gäller allemansrätten som är ett värdefullt ting för de flesta utom kanske en och annan politisk sakkunnig. I stället talade man om vikten av "en förenkling och effektivisering av planeringsprocessen" och det är ju en helt annan sak. Detta skall åstadkommas genom att ge "kommunerna möjlighet att direkt inom ramen för sitt arbete med detaljplaneläggning kan upphäva strandskyddet". Det kan ske om det "långsiktigt gagnar och stärker landsbygdens utveckling" - t.ex. genom att bjuda dit personer med ett ordentligt skatteunderlag antar jag.

Men har man sett! Det finns vissa undantag som har med "riksintresset" att göra. Och nu visar det sig att de olika länsstyrelserna bedömer helt fel och ofta stoppar kommunerna från att bygga på stranden. "Tjänstemännen på en lång rad länsstyrelser runt om i landet tolkar lagen som att deras uppgift är att säga nej till all utveckling. De anser sig äga strandskyddet och riksintresset."  Detta har bl.a.drabbat Bollnäs kommun där ordföranden (s), vice ordföranden (fp) tillsammans med ordföranden i Sveriges Kommuner och landsting skrivit i en arg debattartikel på DN. En enig kommunstyrelse i Bollnäs har beslutat att "köra ärendet ända in i kaklet till högsta instans."  Man påpekar också att "stränder och biologisk mångfald har vi så gott om att strandskyddets syften inte skulle hotas".

Nu är Bollnäs en av de få kommuner som på allvar kan utmana Eskilstuna om titeln "Sveriges tråkigaste kommun." Kanske kan den här fighten pigga upp befolkningen litet. Vinner gör man säkert.

Anm.: De flesta av de externa länkarna på de äldre inlägg jag hänvisar till fungerar inte pga långt framskriden länkröta. Ni får tro mig på mitt ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar