1 apr. 2013

EU angriper den svenska modellen!

Som vi kanske vet är de vanligaste djurlätena på olika språk mycket olika när de transkriberas. Det groteskaste exemplet är kanske den engelska tuppen som uppenbarligen skriker "Cock-a-doodle-doo" i stället för "kuckeliku."  Den vanliga grisen grymtar ju på engelska "oink" i stället för det franska (och svenska) "9-9".

Enligt dagens rapport från franska Libérations Brysselkorrespondent kräver EU-kommissionen nu en standardisering av dessa djurläten (Franskvarning). Försiktigtvis börjar man med tecknade serier: en seriehund skall alltså enligt Michel Barnier säga "ouah ouah" i alla EU-länder (även de utanför eurozonen) vare sig det är Finland eller det även i övrigt så krisdrabbade Cypern. Utvidgningar till andra kulturområden kommer att stegvis införas. Vad är detta om inte ytterligare ett exempel på demokratiunderskottet  inom EU och dessutom ännu ett angrepp på den svenska modellen? En hund  säger ju, som vi alla vet, "voff voff." Emellertid kan EU numera enligt Lissabonfördraget driva igenom sådana ändringar med enkel majoritet - någon vetorätt finns alltså inte.

David Cameron har redan utlovat ett referendum i frågan och enligt en i vanliga fall väl underrättad källa  ("Drottninggatans karamellaffär")  kommer Anders Borg visserligen inte att kräva något undantag ("för att inte komplicera inrikespolitiken i euroländerna") men ändå underlåta att följa direktivet ("vi bestämmer själva över våra gurkor och djurljud enligt subsidiaritetsprincipen").

Möjligen -antyder Libération-  representerar det nya direktivet ett knäfall inför USA i samband med frihandelsförhandlingarna. Vad sade inte på sin tid Henry Kissinger: "Vet ni hur hundar skäller i Europa? En enda kakafoni."

4 kommentarer:

 1. Inte en dag för tidigt! Jag kommer aldrig mer att skälla på EU... Inte ens på 1:a april...

  SvaraRadera
 2. Det här har du hittat på Bengt - det går direkt in i slutkapitlet av Hundfarmen ; )

  SvaraRadera
 3. Just goes to prove... Förstaaprilskämten geometriskt mindre roliga år per år, beroende på att världen blir geometriskt mer och mer av ett skämt år per år. Har inte sett ett enda idag som jag ens drog på munnen åt. Men jag kanske använde fel ringmuskel.

  SvaraRadera
 4. Arf! Arf! Arf! säger Chaplin.

  SvaraRadera