29 mars 2013

Svenska kulturmord

I dag, långfredagen, är det väl meningen att man skall ha det tråkigt och t.o.m. vara ledsen.  I tidens anda menar vi dock att dessa tillstånd bör vara konfessionlösa, dvs man kan tro litet hur som helst.

I går meddelades att Mark- och miljööverdomstolen har meddelat prövningstillstånd i Slussenmålet. Den omdiskuterade och impopulära detaljplanen med sina betonglådor, förstörda utsikter och motorväg till Gamla Stan överklagades av ett mycket stort antal personer och organisationer 2011, bl.a. Flarnfris krönikör. Samtliga överklaganden avslogs. När ärendet sedan kom till mark- och miljödomstolen inkom 157 överklaganden. Alla avslogs utom ett.

Det var emellertid nog för att stoppa planförslaget. (Staden struntade naturligtvis i detta och fortsatte förberedelserna.)  Nu var det emellertid inga miljöhänsyn precis som låg bakom godkännadet av överklagandet. Det kom från fastighetsägaren Atrium Ljungberg som äger det nuvarande s.k. Glashuset vid Stadsgården. Atrium menade att de hus som enligt planen skulle byggas mellan Glashuset och vattnet skulle ta bort de strålande utsikten (1) och därmed sänka värdet på deras hus med mer än 400 miljoner SEK. Det var ett argument som domstolen förstod och man stoppade alltså ombyggnadsplanen för Slussen.

Nu såg det en kort tid litet risigt ut för Stockholms stad och man kunde inte ens överklaga beslutet eftersom det verkade helt logiskt och riktigt och inga fel hade begåtts i förfarandet. Men! Man började förhandla med Atrium, erbjöd dem att slippa betala tomträttsavgäld under 8 år (enorma summor), vara med och utforma de nya husen vid vattnet och dessutom ha första tjing på att köpa husen och hyra ut dem. Sedan Atrium accepterat överklagade staden i sista minuten, mark- och miljööverdomstolen  beviljade omedelbart prövningstillstånd (dvs. medgav att målet skulle tas upp i högsta instans) och den nya prövningen kommer att ske någon gång "under året."

Stockholms stads överklagande kommer givetvis att bifallas. Prövningstillstånd medges som regel inte om det inte finns starka förväntningar om att besluten i en lägre instans kommer att ändras.

Det innebär inte bara att det blir fritt fram för de "nidingar" (Konstakademins ordval) som planerat fram den nya Slussen. Bortfallet av tomträttsavgälden drabbar ju direkt skattebetalarna i Stockholm. Överlåtandet av driften och ev. av fastigheterna själva till ett privat företag måst väl rimligtvis också innebära att en del av den tänkta finansieringen av Slussprojektet faller bort. Vem som skall fylla den luckan framgår inte men vi har våra aningar...

Stockholms stad, tilltänkta arkitekter och byggherrar liksom en del opinionsbildare i dagspressen för en ohederlig kampanj mot det folkliga motståndet mot projektet. Staden undviker att reparera skador på infrastruktur och vägbanor (man rev t.o.m. bort kakelplattor som sedan såldes på Stadsmuséet) och motståndarna framställs som personer som tilll varje pris vill behålla den gamla konstruktionen och inte bryr sig om skaderisk som uppkommit genom uteblivet underhåll.

Hela projektet vilar på ytterst vackliga ben. De främsta pådrivarna är givetvis de företag som genom detta megaprojekt kan hoppas på lukrativa uppdrag och enorma vinster. Den största skandalen är kanske att ingen vet än i denna dag hur projektet skall finansieras. Mälarkommunerna vill naturligtvis inte vara med, det vore ju också dumt av dem. Man gör sitt bästa för att få ett kommersiellt utnyttjande vilket givetvis kräver nya hus på Slussen. Den slutgiltiga notan, inklusive affären med Atrium, får naturligtvis skattebetalarna stå för.

Ja det finns flera tråkigheter idag bl.a. ett frontalangrepp mot strandskydd och allemansrätt. Men det får anstå till någon av de följande dagarna trots att man väl då borde ha ett konfessionsfritt firande.


(1) I den ytterst populära teveserien Inga Lindström (länk) används glashuset ofta som skådeplats för olika kontor . och företag som ingår i serien. Från kontoren har man en fantastisk utsikt över den solglittrande Strömmen. (Det är alltid vackert väder i denna teveserie).Tips till Atrium: här har ni era första kunder.


3 kommentarer:

 1. Ja, jag håller med dig. Det här schackrandet om en förstörd utsikt och sen att dom ska slippa betala tomtgäldsavgäld, få köpa husen osv är så snuskigt gnidigt resonerat från alla håll och kanter - stadens med förstås - att man baxnar. Att pengar pengar pengar får styra hur stan ska se ut gör mig så ledsen att jag får lust att sätta mig i ett hörn med en filt över huvudet. USCH! Vad ska vi göra? Dom struntar ju i vad vi tycker.

  SvaraRadera
 2. Undrar om ni, Bengt och Gabrielle, tittat på förslaget LUTA från White; det har ni säkert.
  Ett förslag som ser mycket öppnare ut, och som behåller de utsikter ni - särskilt Bengt - förordat.

  Men där finns ju inga stora lekplatser för krämarkulten och förslaget fick enbart hederspris. Synd.

  SvaraRadera
 3. Jag tittade på de tidigare förslagen när de kom. Det fanns flera som hade svarat mycket bättre mot de rimliga krav man kan ha än det loggande missFosterförslaget som drivs på vem vet vilka grunder.

  F.n. är förmodligen "plan b" den endas om möjligen har en chans att diskuteras om domstolarna skulle komma med några oväntade beslut.

  Det här är vad jag skrev om de äldsta förslagen:

  http://www.karlsson.at/ring/slussen/lindström.html

  http://www.karlsson.at/ring/slussen/strömmar.htm

  SvaraRadera