16 mars 2013

EU Parlamentet förkastar Rådets budgetförslag (2)

Som tidigare påpekats här ger den nya tjänsten Votewatch utomordentliga möjligheter att i detalj på ett enkelt sätt följa ledamöter, partigrupper, nationella partier, länder m.m. efter deras röstningsförfarande. Siten är lättmanövererad. Det största problemet är att hitta de olika voteringarna via de byråkratiska rubrikerna. (Man röstar alltså inte om "förbud mot porr på Internet", "optimal krökningsgrad hos gurkor", "ursprungsbeteckning av kanelbullar" osv. utan exempelvis om "Mobilisation of flexibility instrument" eller "Draft amending budget No 3 2012". Exemplen har inget att göra med varandra. Här vore en förenkling av nöden).

I föregående inlägg visade vi hur de svenska parlamentsledamöterna med undantag för Göran Färm (s och  S&D) och Alf Svensson (kd och EPP)  röstade för rekommendationen från sina resp. partigrupper med alla andra etiketterades som "rebel" och alltså röstade mot sin egen partigrupp. Ett mera brutalt sätt att framställa detta är att så gott som alla ledamöter föll till föga för de hot som uttalats av Reinfeldt och Borg som redan på förhand etiketterat potentiella avvikare som "förvirrade."

Det svenska resultatet var unikt. Tittar vi på t.ex. Österrike ser vi att samtliga ledamöter var "lojala" mot sina partigrupper (även de 5 'oberoende' -spillror från Haiderpartiet och liknande- som röstade unisont "nej" till motionen). Från Danmark röstade ungefär hälften av ledamöterna som "rebeller", från Finland enbart 2. Intressant är dock att i England röstade alla socialdemokrater mot partigruppens rekommendation, dvs. man ställde upp bakom Cameron. Sverige, England, Polen och Tjeckien hade det i särklass största antalet avvikare i de olika partigrupperna.

Materialet i Votewatch ger oss goda möjligheter att i detalj följa röstningsbeteendet hos de ledamöter vi valt, hos olika nationella partier och mycket annat. Det är alltså ett bra steg mot ökad transparens. Vi får hoppas att svenska massmedia börjar följa upp detta och ställa obehagliga frågor till  ledamöterna. Varför så gott som samtliga svenska ledamöter  (2 undantag) från alla partier ställt sig utanför inte bara sina europeiska partikollegor utan även europaparlamentet i stort, från vänster till höger, är en fråga som borde diskuteras. (Resolutionen godtogs med 506 röster mot 161 -varav 19 svenska- med 23 nedlagda). T.o.m i England röstade åtminstone liberalerna  för resolutionen medan folkpartisterna i Sverige vek sig för Borg.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar