13 mars 2013

En ropandes röst

Kurt Bayer heter en österrikisk ekonom som under många år arbetat som finansexpert  hos det välrenommerade forskningsinstitutet WIFO och därefter i ledande positioner hos Världsbanken och sedan 2008 i styrelsen för EBRD (European Bank for Reconstruction and Development). (Hans blogg här, ömsom på tyska, huvudsakligen på engelska, ibland på båda språken.) Han vet alltså vad han talar om.

Artikeln Populists or Banking Lobbyists rekommenderas till läsning.  Att den nuvarande ekonomiska politiken i Europa motverkar sina egna syften och dessutom tjänar till att driva fram fenomen som Grillo, UKIP, "Gyllene gryning" osv. och andra verkar vara en insikt som sakta men säkert sprider sig bland bedömare. Konkreta alternativ ser man dock mera sällan. Bayer presenterar dock ett sådant där han bl.a. argumenterar för att "government debt financing should be taken away from financial markets and turned over to a publicly accountable public institutions (the ECB or the ESM with a banking licence)."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar