26 aug. 2013

Språkpolis, språkpolis, språkpotatisgris

Språkzeloterna fick ordentligt med vatten på sina kvarnar för några dagar sedan när DN:s nätupplaga klämmer i med rubriken "Anmäler myndighet för obegripligt språk" kompletterat med en test på Kanslisvenska där läsaren själv kan testa sin förmåga att förstå Patent- och Registreringsverkets rappakalja (OBS ironi OBS).

Det märkliga med artikeln var att den i stort sett utgjorde oförblommerad reklam för ett privat företag kallat "Språkonsulterna" som velat varumärkesskydda nament på sitt arrangemang "Grammatikdagen". När svaret från PRV inkom tog man chansen och gjorde en JO-anmälan eftersom man, enligt egen uppgift, inte kunde förstå svaret.

DN-artikeln av en Katarina Lagerwall gav inga exempel på de föregivna obegripligheterna och naturligtvis inga länkar vare sig till PRV eller "Språkkonsulterna".  Efter att jag påtalat detta lade man dock till, inledningsvis, ett utdrag ur den obegripliga texten - dock utan slutklämmen som väl närmast var vad det privata företagets  VD sade sig inte kunna förstå. Den som har lust kan ju läsa texten och se vad ni tycker. Själv menar jag nog tillsammans med åtskilliga kommentatorer att den som inte förstår vad PRV skrev nog bör syssla med något annat än att vara "språkkonsult."

Testet, som ni också kan göra, innehåller att par lustiga språkfel (!). Man ger exempel på "krångliga" ord och skall sedan avgöra vilket av tre alternativ "som är mest synonymt"  med exemplet. Nu kan ju inte två ord vara mer eller mindre synonyma utan antingen är de det eller också inte (om ni förstår vad jag menar). DN:s uttryckssätt är alltså inte så optimalt (OBS ironi OBS). I en av testfrågorna skriver man som exempel på krångligheter: "Ett förhållande som inte ländat till förfång för käranden."  Enligt SAOL heter det inte "ländat" - temat är "lända, lände, länt". Om DN och "Språkkonsulterna" kan vi alltså citera Olaus Petri via SAOB: att de "wamdradhe...i mörkret och wiste ocke hwart thet ländahde."

Ni kan ju göra testet om ni vill. Själv klarade jag det med alla rätt på ett par minutrar (sic!). Det gör säkert ni också.

Vill i all vänlighet påpeka att det är ingen idé att anmärka eller peka på språkfel i min egen text - jag gör inte anspråk på att vara språkexpert och försörjer mig inte heller som "språkkonsult" vilket vissa tydligen gör med fullt stöd av DN:s nyhetsredaktion. Inte heller är jag skyldig enligt lag att skriva begripligt. Hydo compo? som Tage Danielsson sade.

Jag kan dock inte låta bli att än en gång länka till min text Språkexperternas dolda värderingar. Den har några år på nacken men är tyvärr fortfarande aktuell.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar