16 sep. 2014

Den politiske kannstöparen (2)

Någon eftervalsanalys blir det inte på Flarnfri - det har redan sagts och tyckts så mycket att det troligen räcker och blir över. Bara så,mycket: förvånansvärt att så många blir förvånade över att Löfven uteslöt (v) från regeringssamarbete. Dels har han hela tiden betonat att (mp) är hans "naturliga samarbetspartner" - det kan bara tolkas på ett sätt. Dels är det självklart att han måste söka mittenstöd - inte som koalitionspartner men som delar av "hoppande" minoriteter. Att (c) eller (fp) med nuvarande ledarskap skulle stödja en regering där (v) ingår är naturligtvis helt otänkbart.

Men det är också ett renlighetskrav. Analysen visar att yngre väljare varit mer benägna att välja (v) än äldre.  Yngre väljare är väl mindre benägna att se (v) i ljuset av partiets historia och vad det betyder att vara kommunisternas direkta efterföljarparti.

Sjöstedt spelar den persilrene demokraten. Men på valdagen var hans första besök hos C.H. Hermansson. Hans föregångare som partichef kallade sig officiellt "kommunist" långt in i sin ledartid tills det av taktiska skäl blev omöjligt. En av hans närmaste medarbetare som med säkerhet hade ingått i en regering med (v) kallade Stalins folkmord för "en enstaka händelse" som inte behövde studeras i skolan.. (Se mitt inlägg Ränderna går aldrig ur med länkar i kommentarerna.) Under sin elvaåriga tid som EU-parlamentariker gjorde sig Sjöstedt mest känd för att förhindra östutvidgningen. Hade han och hans kompisar i GUE/NGL lyckats hade de östeuropeiska länderna lätt dragits in i den ryska intressesfären med konsekvenser som vi just nu kan se dagligen i Ukraina, Moldavien och andra gränsländer. Han var dessutom en aggressiv motståndare till Lissabonfördraget som ju skulle medföra och senare har medfört ett stort steg mot demokratisering av Unionen.

Sedan tror jag att Björklund sitter löst medan märkligt nog Annie Lööf seglat upp som ledarfigur inom Alliansen. Hennes Ayn Rand och Thatcherinfluerade liberalism medger nog knappast något vänstersamarbete. I det moderata vakuumet efter Reinfeldt och Borg lär väl hennes ledarställning komma att ytterligare stärkas.

(Alla slags kommentarer är välkomna men anonyma dylika kommer inte att publiceras.)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar