21 sep. 2013

Förvirrade EU-parlamentariker tänker själva - lyder inte Anders Borg.

Nog är det bedrövligt att de direkt folkvalda EU-parlamentarikerna inte lyssnar på vad Anders Borg och hans lydiga lakejer i EU-nämnden har bestämt! Av någon underlig anledning har de fått för sig att de representerar sina väljare och inte Borg och nämnden.

Europaportalen berättar att när ministrarna själva röstade om EU:s tilläggsbudget röstade Sverige nej tillsammans med Danmark, Finland, England och Nederländerna. Det räckte dock inte eftersom alla andra röstade ja. När frågan kom upp i Parlamentet röstade dock alla medlemmar från Alliansen "Ja" medan socialdemokraterna avstod eller hade annat för sig. En vänsterpartist och en miljöpartist röstade nej. Hur pipipartiets representanter röstade framgår inte.  Anders Borg vägrar att uttala sig men han har tidigare sagt att de som inte röstar som han är "förvirrade".

För en utomstående ter det sig dock än mera förvirrande att man avstår från att rösta om man skall ha en budget eller inte. Det tyckte nog också Christofer Fjellner (m), Åsa Westlund (s) och Olle Ludvigsson (s) eftersom de inte hade tid att närvara vid omröstningen eller kanske saknade lust att demonstrera sin brist på självständighet.

Budgeten antogs med 590 röster mot 95.

På Flarnfri har vi skrivit om liknade frågor:

Håll käften och tryck på knappen!
Uppdatering om EU-budgeten.
EU Parlamentet förkastar Rådets budgetförslag

Tycker ni (liksom de tre frånvarande?) att det här är tråkigt och oviktigt kan ni i stället läsa hos Ylva Nilsson om hur Sverige räddade vaniljsnuset.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar