27 sep. 2013

Som väntat - the bad guys won

Något annat var naturligtvis inte att vänta. För mycket pengar inblandade.

Mark- och miljööverdomstolen godtar detaljplanen för Slussen 

2 kommentarer: