24 sep. 2013

Slussen: Money talks - särskilt lättåtkomliga skattemedel

(Uppdatering torsdag 26/09: Stor artikel i DN:s nätupplaga i dag om den juridiska problematiken nedan. Rubrik "Uppgörelse kan vara muta - än är inte sista ordet sagt." Denna fråga övervägs nu i Förvaltningsdomstolen och det är inte klart när något avgörande kommer att falla. Detta lär dock inte förhindra nybygget: litet böter för mutbrott kan väl enkelt kalkyleras in i den hemliga kostnadsberäkningen.

Av artikeln framgår att det finns andra hinder för byggstart även om mark- och miljööverdomstolen säger "ja" i morgon. Det är dock inte troligt att dessa kommer att bekymra kommunstyret och byggherrarna  - man lär väl fortsätta att ivrigt riva och bygga vidare så att det skulle bli alldeles för dyrt att stoppa eller förändra det hela.

OBS Det är DN som talar om "mutor". Inte jag, jag har bara tänkt det tyst för mig själv...)


På fredag 27/9 kl 1100 faller Mark- och Miljööverdomstolens dom ang. stadens (Stockholm) överklagande av den dom i en lägre instans som underkände stadens plan för ombyggnad av Slussen eftersom den skulle medföra ett stort ekonomiskt avbräck för ägaren till det s.k. Glashuset vid Stadsgårdskajen.

Det är en mycket egendomlig historia. Efter det negativa beskedet i den lägre instansen erbjöd staden företaget Atrium Ljungberg ägaren till glashuset ett mycket förmånligt ekonomisk avtal.  Men slipper betala tomträttsavgäld i många år, man får vara med och utforma de omstridda byggnaderna, får första tjing på att köpa dessa nya byggnader och hyra ut dem. Allt på skattebetalarnas bekostnad förstås. (Se mina inlägg Guldkantat avtal för skattepengar respektive Svenska kulturmord.)

Detta självsvåldiga gynnande av ett privat företag strider naturligtvis mot diverse lagar både svenska och EU-d:o. Det har också överklagats till Förvaltningsdomstolen. (Se DN Han kan fördröja nya Slussen. Det tror jag väl ändå inte.)

Vi har alltså två domstolsutslag att vänta. Detta bekymrar dock föga kommunstyrelsen i Stockholm som muntert river och bygger vidare. Södermalmstorg står knappt att känna igen - man skriver jubelartiklar om hur man lyckats gräva sig ner till 1600-talet.  Någon möjlighet för allmänheten att se dessa minnesmärken finns dock inte, man får nöja sig med foton på stadens propagadaskrifter. Trappor har sågats ner, kurvan ner mot Kornhamnstorg är helt uppgrävd och avskärmad med gula plastskynken. Den berömda "Debaser" har sagts upp (liksom den populära restaurangbåten "Flyt"). Trafikkontoret funderar enligt uppgift på att stänga av trappan vid Karl-Johans staty och t.o.m. flytta statyn!

Myndigheterna vägrar att lämna ut uppgifter om de beräknade kostnaderna för nya Slussen.Inte heller finns någon plan för finansieringen - som bekant hade man bl.a. tänkt sig att Mälarkommunerna skulle vara med och betala. Självfallet har de vägrat detta.  Jag hittar i dagens SvD en artikel av Mats Wickman, kulturhistoriker och författare med rubriken Odemokratiskt tigande om Slussen (ännu ej på nätet) som handlar om stadens ovilja att diskutera och deras metoder för att föra allmänheten bakom ljuset. Under tiden har man lagt ner kanske en miljard SEK på förberedande arbeten - i flera fall ännu icke tillåtna. Hur stor är sannolikheten att domstolarna skall låta dessa sunk costs gå till spillo?

Intressant är att Wickman tar upp den roll som nätverket Yimby spelar. Yimby har, enligt min mening, förlorat all kredibilitet i Slussenfrågan genom att använda sig av en anonym skribent som "chefsideolog" och debattör. Han kallar sig "Herbert Tingesten". Som Wickman skriver vet ingen utanför Yimbys innersta krets vem mannen (?) är. (I början av sin verksamhet skrev signaturen sig "Herbert, Tingesten" -alltså med ett kommatecken- som han dock numera tagit bort kanske för att det skall se mera "äkta" ut.) Wickman tänker sig bl.a. att det kan vara en grupp "från det byggindustriella komplexet som anonymt vill genomföra sin agenda." Med tanke på den uppsjö av ritningar, tekniska detaljer och blueprints som den anonyme skribenten vräker ut kan  detta vara en sannolik hypotes. Litet lustigt är att åtminstone en artikel som publicerats på Yimbys websida med nätverkets ledare och talesman tillsammans med Tingesten som författare senare publicerades i DN men då hade pseudonymen försvunnit och Anders Gardebring stod som ensam författare. Detta trots att materialet var identiskt med vad den anonyme skribenten brukar redovisa på Yimbys website.

Nu ingår emellertid Wickman i sin egenskap av "kulturhistoriker" inte i den grupp som borde få yttra sig i dessa frågor enligt en annan ledande Yimby-företrädare Magnus Orest. Inte heller Benny Andersson (artist) eller er krönikör (ålder) hör till de "målgrupper" som  Orest  tycker skall få yttra sig.

Wickman har väl gjort bort sig totalt när han skriver "Det är därför en allvarlig överträdelse av det offentliga samtalets principer att Yimby håller sig med en pseudonym som talesperson".

En annan teknik som kommunstyrelsen använder är att låta Slussen i sitt nuvarande skick förfalla totalt så att den utgör klara risker både för fordon, fotgängare och cyklister. Sedan kan man skriva indignerade artiklar om hur motståndare till det nya förslaget riskerar människors liv och lem. Nedan syns bilder från det senaste (?) uppslaget. Där uppfarten från Stadsgården slutar har asfalten skadats ordentligt och gropar och bubblor har uppstått. Det är bara en tidsfråga innan en olycka sker.

Det grövsta  tricket, som dock blev för mycket t.o.m för upphovsmännen själva, var att bryta loss gula kakel och sälja dem som souvenirer i Stadsmuséets gift shop!


 Fotnoter:

(1) Att undertecknad någon gång skulle komma att ställa upp med underskrifter och understödja protester för bevarande av en popklubb hade aldrig fallit mig in för några år sedan. Nu är det emellertid gjort.

(2) Signaturen "Herbert, Tingesten" skrev för några år sedan många kommentarer på min dåvarande blogg. Eftersom jag har som regel att inte tillåta anonyma kommentarer (om jag inte vet vem som står bakom) släppte jag inte fram honom förrän han faktiskt i ett mail gav mig ett namn. Jag släppte då fram honom men blev på grund av språk och tonfall senare tvungen att blockera honom. Namnet han gav var ganska vanligt och trots allvarliga försök lyckades jag aldrig identifiera honom.

3 kommentarer:

 1. Väl beskriven och bevittnad skandal.
  Tack för att du orkar!

  SvaraRadera
 2. Tack för uppmuntran!

  SvaraRadera
 3. Bra inlägg! Hur kan det få gå till på det här sättet? Varför blir det inte fler ramaskrin?
  Håller också med om pseudonymen Herbert, Tingesten. Han har brett ut sig i kommentarer i min blogg också. Svagt att inte våga stå för det han säger genom att hålla sig anonym.

  SvaraRadera