14 juni 2015

Asylrätten i Österrike i praktiken upphävd

Ett litet tillägg till mitt inlägg Vilken är då min nästa? Österrike har nu helt kapitulerat i flyktingpolitiken. Från och med nu kommer inga nya asylansökningar att prövas, inte heller återförening av familjemedlemmar. Alla resurser sätts in på att organisera avvisning av flyktingar, till Dublinländer eller hemländer.

Man kan väl ifrågasätta om detta ens är lagligt: rätten till asyl är ju grundad i en FN-konvention som är ratificerad också av Österrike. Men skräcken för den inhemska opinionen tar över alla sådana hänsyn.

Risken att FPÖ blir största eller åtminstone näst största parti i nästa val är överhängande. Skräcken för detta beror ingalunda på hotet mot demokrati och mänskliga rättigheter utan enbart på risken att förlora makten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar