21 maj 2014

Mellanspel på SöderVad är det för ena dårar som härjar i stan, serru
glada som barn, med sitt sattyg till plan
en prick och en knäpp på näsan så att han blir bränd
det skulle han som river på Lilla Skinnarviksgränd
Gustav Lindströms visa, Olle AdolphsonGenomförandet av den s.k. "Nya Slussen" är väl nu ett ostoppbart faktum. För att få en blick in i framtiden titta gärna en gång till på filmen Stoppa vansinnet - Rädda Slussen.

De politiska och ekonomiska aktörerna bakom nybygget har bufflat igenom sina intressen emot allt motstånd, ned kraftigt understöd från intressenter och anonyma skribenter. En viktig del i projektet var bussterminalen i Katarinaberget. Den stoppades i domstol - slussbygget fortsätter som om ingenting hänt.  Hela detaljplanen upphävdes efter ett överklagande av en husägare som skulle få värdet av sin fastighet avsevärt reducerat. Stockholms stad erbjuder den överklagande en massa pengar och andra förmåner varpå denne drar tillbaka sitt överklagande. Förvaltningsdomstolen finner att detta inte kan karaktäriseras som muta (!). Finansieringen av projektet är fullständigt oklar. Ingen trovärdig uppskattning av de totala kostnaderna har visats. I vad som antingen var ett anfall av naiv optimism eller ett försök att slå dunster i kritikernas ögon tänkte sig staden att Mälarkommunerna skulle bidra till finansiering vilket dessa naturligtvis med ett hånleende avvisade.

Självfallet kommer en del av kostnaderna att täckas genom hyresintäkter från betalningskraftiga företag som flyttar in i de fula husen på och runt Slussen. De välkända och uppskattade utsiktsvyerna blir då förbehållna de som har tillträde till husen - inte lär det bli allmänheten. Det är väl inte helt orealistiskt att gissa att Berg arkitektkontor och andra intresserade har första tjing på de nya lokalerna.

En person vid namn Magnus Orest på YIMBY har i en beryktad artikel krävt att äldre personer, personer med kulturella, estetiska eller historiska intressen inte skall yttra sig i Slussenfrågan eftersom de inte är målgrupper för projektet.  Många äldre kommer ju t.ex. inte längre att vara med oss när nya Slussen äntligen står klar. (Orest har f.ö. i en annan artikel sagt till Benny Andersson att "hålla käften" eftersom Benny bara är orolig för att ombyggnaden skall störa hans verksamhet på Mariatorget - hur nu detta skulle gå till.)

Från vad man kallar "Söders höjder" får man ibland, helt oväntat, glimtar av utsikt över Strömmen och Djurgården. Det är inga storslagna perspektivyer det är fråga om utan just glimtar, kanske i gatans förlängning, som bidrar till den speciella charm som Södermalm har och som man nog inte skall tillhöra YIMBYs målgrupper för att kunna uppskatta. Jag talar om Fjällgatan, Katarinavägen, Fåfängan, Bellmansgatan, Bastugatans krön. Allt detta kommer att försvinna och ersättas med fula betong- eller smutsiga glashus. Här är några bilder (som vanligt klickbara)Bellmansgatan/Brännkyrkagatan
Bellmansgatan/Bastugatan
Och om ni tror att det ser ut så här på Skeppsbron så tror ni fel. Alla båtarna (utom Djurgårdsfärjan) är sedan länge borta.

Man måste fråga sig vilka intressen det är som ligger bakom den beslutade lösningen. Att Slussen måste renoveras ordentligt och att det skulle ha gjorts för länge sedan tror jag att de flesta kan vara överens om. Om detta hade inneburit att klöverbladslösningen behållits eller ej är en sak man hade kunnat diskutera. Alternativa lösningar som hade varit bättre och billigare och snabbare att genomföra fanns vilka dessutom inte hade inneburit att ovärderliga skönhetsvärden offrats. Men i politikernas och byggkoncernernas propaganda -och här inkluderar jag skribenterna på YIMBY, anonyma eller inte-  framställdes de som inte ville ha Fosterförslaget som bakåtsträvare som ville behålla dagens nerslitna och nedsmutsade Sluss. Så var ju inte alls fallet. Hur kommer det sig att man har kunnat kasta alla demokratiska, etiska, estetiska, kulturella värden över bord och även alla ekonomiska, finansiella, miljömässiga och handikappanpassade hänsyn? Vilken roll har rättsväsendet spelat i detta? Är det politikernas egennytta som drivit processen eller är det tvärtom om så att maktberusade tjänstemän dragit ointresserade och inkompetenta politiker med sig? Byggindustrins och de finansiella institutionernas roll står väl redan klar.

När projektet om något tiotal år avslöjas som det improduktiva och dyrbara pyramidbygge det är och finansiella och andra nackdelar står klara kanske en sanningskommission kan försöka reda ut det.  Men då är många av Magnus Orests "målgrupper" inte med längre.Men deras barn och barnbarn.

Cui bono? Vem tjänar på den beslutade lösningen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar