28 maj 2015

Skyll inte på mig!

I Wien har ett ganska uppseendeväckande fall av människosmuggling just upptäckts och upprört sinnena. Ett dussintals personer med anknytning till en säkerhetsfirma verksam på flygfältet Swechat har arresterats efter att ha lyckats smuggla ombord ett antal personer på flyg till USA och UK med hjälp av biljetter, visum och resedokument utfärdade för andra personer. Exakt hur man gått till väga har väl av utredningsskäl inte framkommit men man har låtit andra personer köpa biljetter och skaffa visum och nödvändiga dokument. "Kunderna" som betalt 7 - 9000 € har slussats in i transitområdet (möjligen genom en personalingång), övertagit dokumenten och med hjälp av ligamedlemmar slussats igenom säkerhetskontrollen. I åtminstone ett fall avslöjades en passagerare vid inresan i USA och skickades tillbaks till Wien vilket påkallade myndigheternas uppmärksamhet.

Amerikanska officiella ställen är ganska upprörda och påpekar med en viss rätt att om det är så lätt för illegala invandrare är det väl minst lika lätt för terrorister.

Sedan detta upptäcktes har vi ett otal gånger fått se i TV hur samtliga inblandade institutioner med emfas bedyrat att de inte har något som helst ansvar för vad som hänt.
Flygplatschefen har understrukit ett antal gånger att säkerhetskontrollen helt och hållet är flyglinjernas ansvar. Flygplatsadministration har absolut inte något med det att göra. Chefen för Austrian Airlines säger att deras personal skall jobba med att flyga planen  och ge service ombord, inte med att kontrollera dokument.

Men vi som måste ta av oss livrem och skor vet ju att en viss säkerhetskontroll förekommer. Men hur går det till om ingen är ansvarig? Jo, flyglinjen har upphandlat ett privat säkerhetsbolag att sköta säkerhetskontrollen. Vad är nu ett privat företags främst prioritet?  Givetvis att minimera personal- och lönekostnader. Nu finns det ju i Österrike som i flera andra länder besvärliga kollektivavtal och grejer så lönesättningen är inte helt fri. Men om man som företaget "G4S" i det här fallet lyckas anställa personer från låglöneländer utanför EU så går det betydligt lättare. Av en slump har det framgått att åtminstone några av de arresterade kommer från låglönelönder, länder där korruptionskulturen dessutom är endemisk.

Företaget har inte yttrat sig. I en intervju med chefen någon månad innan företagets inblandning upptäcktes beklagar sig denne över den företagsfientliga politiken i allmänhet ("miljonärsskatt") men speciellt över att det inte finns någon lagstiftning för säkerhetsföretag. Det borde åtminstone finnas krav på en minimiutbildning av personalen menar han. Deras egen personal genomgår en tredagarskurs men deras konkurrenter har ofta inte något sådant.

Så ser alltså verkligheten bakom privatiseringar ut. Att företaget försöker att öka sin vinst till varje pris är ju själva syftet med deras verksamhet.  Men att det offentliga, här representerat av Flygfältsledningen och Austrian Airlines, inte har förvissat sig om kvalitet och hög säkerhetsnivå är ju ännu ett typiskt uttryck för den ansvarsabdikation som är den onda nyliberala politikens grundpelare.

Jag har inte sett några rapporter i svenska dagstidningar om detta  i vart fall inte i DN eller Sv.D. Här är några länkar men då med nödvändighet på tyska:

Flüchtlinge in Flüge geschmuggelt: 13 Verdächtige
Sicherheitsleck am Flughafen aufgedeckt
Flughafen Wien: So trickste Security die Kontrollen aus
Intervju med chefen för säkerhetsbolaget


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar